Молитва на армянском языке с переводом

Данная статья содержит: молитва на армянском языке с переводом - информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Отче наш

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши,

как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,

ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։

ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,

ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։

ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։

ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,

ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։

ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,

ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։

ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ

ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

на армянском языке, русскими буквами (транслитерация)

haйр мэр,вор hэркинс ес, сурп ехици анун ко,

екесце аркаютюн ко, ехицин камк ко

ворпес hэркинс ев hэркри,

ызхац мэр hанапазорд тур мез айсор,

ев тох мэз ызпартис мер, ворпэс

ев мэк тохумк мероц партапанац,

ев ми танир змез и порцутюн, айл пркеа змез и чарен,

зи ко э аркаютюн, ев зорутюн ев парк hавитянс,

Armenian Poetry

Отче наш на русском и армянском языке

Отче наш на армянском языке:

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ, ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։ ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ, ԵՂԻՑԻ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։ ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։ ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ, ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։ ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ, ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։ ԶԻ ՔՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

hАйр мэр, вор hэркинс ес, сурп ехици анун Ко, екесцэ аркаютюн Ко, ехицин камк Ко ворпэс hэркинс ев hэркри, ызhац мэр анапазорт тур мэз айсор, ев тох мэз ызпартис мэр, ворпэс ев мэк тохумк мэроц партапанaц, ев ми танир змез и порцутюн, айл пркя змез и чарэн, зи Ко э аркаютюн, ев зорутюн ев парк, hавитянс, Амэн.

“Отче наш” на грабаре

hайр мєр, вор ħєркiнəс єс,

Отец наш, что в _ небесах есть,

святым да _ будет Имя Твое.

да _ Придет Царство Твое.

да _ Будет воля Твоя как

ħєркiнəс ев ħєркрi.

на _ небесах и на _ земле.

əЗhац мєр hанапазорд тур мєз айсор.

Хлеб наш ежедневный дай нам сегодня.

Ев тħоғ мєз əзпартис мєр,

И оставь нам долги наши,

ворпєс ев мєкħ тħоғумкħ мєроц партапанац.

как и мы оставляем нашим должникам.

Ев мi танир əзмєз i пħордзутħюн,

И не веди нас в испытание,

айл пħəркя змєз i чарєн.

но спаси нас от злого.

Ибо Твое есть Царство и

сила и слава вечно. Аминь

сурб еҳици Анун Қо.

Екесцэ Арkайутюн Қо.

Еҳицин камk Қо ворпэс

h-еркинэс ев h-еркри.

эЗhац мэр hанапазорд тур мэз айсор.

Ев тоҳ мэз эзпартис мэр,

ворпэс ев мэk тоҳумk мэроц партапанац.

Ев ми танир эзмэз и порцутюн,

айл пэркя змэз и чарен.

зорутюн ев парk hавитянэс. Амэн.

 • Добавить комментарий
 • 12 комментариев

Android

Выбрать язык Текущая версия v.209

Обсуждения

† Молитвы на Армянском (с переводом)

41 сообщение

և Հոգւոյն Սրբոյ

(hanun Hor ev Vordvo, ev Hogvujn Srbo)

Հայր մեր, որ յերկինս ես,

(Hayr Mer wor herkins es)

Սուրբ եղիցի անուն Քո,

(Surb eghici anun Qo)

Եկեսցէ արքայությիւն Քո,

(ekesce arkayutyun Qo)

(eghicin kamq Qo)

որպէս յերկինս և յերկրի:

(worpes herkins ev herkri )

Զհաց մեր հանապազորդ

((ы)zhac mer hanapazord )

Եվ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,

(ev togh mez (ы)zpartiz mer)

Որպես և մեք տողումք մերոց պարտապանաց:

(worpes ev meq toghumq meroc partapanac)

Եվ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

(Yev mi tanir (ы)zmez i pordzutyun),

Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն:

(Ayl prkea (ы)zmez i charen)

Զի քո է արքայութիւն և զորութիւն, և փառք յաւիտեանս.

(Zi Qo e arqayutyun, ev zorutyun, ev parq haviteans)

Лсир айс дзайн, ов Аствац.

Еркар кянк тур hайрапэтин,

Еркар орэр hайоц hор.

Тэр, ансасан паhир Ду мишт,

Ко иск hимнац Майр Атор.

Молитва к Пресвятой Богородице

(молитва из Жамагира).

Ev aghachum anarat Kuysid

Barekhosir mer andzanc hamar

Ev aghachir Miacin Vordut,

phrkel mez phordzutyunic

ev mer bolor vtangneric.

( Пред Тобой преклоняемся,

Тебе молимся, Пречистая Дева,

замолви слово и помолись за нас

Сыну Твоему Единородному,

чтоб избавил нас от искушения и

грозящих нам бед. )

Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը քո սուրբ անվան համար:

Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:

Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:

Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն:

Хайр мер вор еркинсс ес,

Сурб ехеци анун Ко,

Екесце аркаютюн ко,

Ехицин камк Ко ворпэс

Еркинс ев еркир

Зхац мер ханапазорян

Ев тох мез зпартис мер,

Ворпес ев менк тохуменк

Ев ми танир змез и порцутян,

Аил пркир и чарэн,

Зи ко э аркаютюн

Ев парк Хавитанс . Амэн

(перед входом в церковь)

зхахахутюн ко тур мез ханапаз, зкез ахачеемк

Екехецин еллелу атен

Згорцс дзерац мероц ухих ара и мез, Тер

Ев згорцс мтац мероц хаджохеа мез Тер

Тер им Аствац, Тер Барерар, ду пахпане зис аис гишер, тур хорс ев морс кянк еркар ев ерджаник хангист орер.

Տաճար Աստուծո և բնակարան Սուրբ Հոգու, որ քո սուրբ ավազանով կանչվեցի երկնավոր Հոր որդեգրության, այսօր քո մեջ կամեցավ պատարագվել Գառն անարատ:

Եվ ես եկել եմ քո դռների առջև ու աղաչում եմ քեզ. մաքրի՛ր ինձ վերստին լվացմամբ և սրբի՛ր մեղքերից, արժանի դարձրու քո սուրբ սեղանի առջև երկրպագության մտնելու։ Ամեն:

Вор твел эс мез бари hайр ев сирох майр,

тур мез шнорк, аненк ахотк, линенк анhог,

апренк хелок, паркешт у hез ев сиренк Кэз. Амэн.

О великий Господь,

даровавший нам доброго отца и любящую мать.

Даруй нам благодать творить молитву, не быть бездушными,

жить послушными и покорными и любить Тебя. Аминь.

Молитва к Пресвятой Богородице

мне интересно, эта молитва всегда сопровождается с молитвой "Хайр мэр" кат это есть у католиков (Богородице Дево, Радуйся Мария) или у армян нет такой молитвы?

Молитва на армянском языке с переводом

Hайр мер, вор hеркинэ’с эс,

сурб ех’ици анун Qо.

Екесцэ арqаюtюн Qо,

ех’ицин камq Qо ворпэс hеркинэ’с ев hеркри.

э’Зhац мер hанапазорд тур мез айсор,

ев tох’ мез э’зпартис мер,

ворпэс ев меq tох’умq мероц партапанaц.

Eв ми танир э’змез и п’орцуtюн,

айл п’э’ркя змез и чарен.

Зи Qо э арqаюtюн ев зоруtюн

ев п’арq hавитянэ’с. Амэн.

х’ произносить как r во французском языке.

п’ произносить как англ. p (page).

Лэ’сир айс дзайнн, ов Аствац!

Еркар кянq тур hайрапетин,

Еркар орер hайоц hор.

Тэр, ансасан паhир Ду мишт,

Qо иск hимнац Майр Аtор.

Услышь этот глас, о Бог!

Долгую жизнь дай Патриарху,

Долгие дни армян Отцу.

Господь, незыблемым храни Ты всегда

Тобой же основанный Мать Престол.

(т.е. Первопрестольный Св. Эчмиадзин).

hоржам еревис п’ароq hор э’нд ампэ’с лусaворэ’с.

hайнжам меq ми амaчесцуq hусацялqэ’с и Qез,

айл зоруtямб Qов мецав беркресцуq э’нд аjмэ Qуммэ,

ворпэс зордис Лусо ев зордис тэ’вэ’нjян.

когда явишься во славе Отца на облаках светлых.

В час тот мы да не устыдимся надеящиеся на Тебя,

но силою Твоею великою да возрадуемся у десницы Твоей,

как сыны Света и сыны Дня.

тур индз имастуtюн э’збарис хорhэл

ев хосэл ев горцэл араджи Qо hаменайн жам.

И чар хорhэ’рдоц и баниц ев и горцоц п’ркя зис ев вох’ормя

Qо арарацоц ев индз, базмамех’ис: Амэн:

Дай мне мудрости ежечасно думать,

говорить и творить добро перед Тобою.

От злых помыслов, слов и дел избавь меня

и помилуй создания Твои и меня, многогрешного. Аминь.

п'ркя э'змез ев qавя э'змех'э'с мэр васн анванэ'д Qо србо.

Парспял паhя зар и Qез запавинял ев э'зhусацял жох'овурдэ'с Qо

э'нд hованяв сурб ев патвакан хачивэ'д Qо и хах'ах'уtян.

П'ркя hеревели ев hанеревуйt tшнамвуйн.

Аржанаворя гоhуtямб п'араворел э'зQез э'нд hОр ев э'нд Србо hОгвуйд,

айжм ев мишт ев hавитянэ'с hавитениц. Амэн.

ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ.

Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего святого.

Во здравии сохрани на Тебя уповающийся и надеющийся народ Твой

под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.

Упоси нас от видимых и невидимых врагов.

Удостой с благодарностью славить Тебя с Отцом и Духом Святым.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ЧАНАПАР ГНАЛУЦ АРАЧ

Тэр уххеа ев арачнордеа hогвоц мероц ев аменайн hаватацелоц –

гнал и чанапарс ардарутеан ев и кеанс hавитениц.

Господи, управь и предводительствуй души наши

и всех верующих идти дорогой справедливости к вечной жизни.

ГОРЦ СКСЕЛУЦ АРАЧ.

ев згорцс дзерац мероц hаджохеа мез.

арнел зардарутюн, хосил эзчшмартутюн,

сирел эзсрбутюн ев ател захтехутюн,

хоторил и чареац ев гнал и чанапарс бареац.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДЕЛА

сделай праведными дела рук наших

и успех ниспошли делам нашим.

творить справедливость, говорить истину,

любить святость и ненавидеть нечистое,

уклоняться от злого и идти путями добродеяния.

(перед входом в церковь).

эзхахахутюн Ко тур мез hанапаз, эЗкез ахhачемк: Амэн.

ЕКЕХЕЦУЦ ДУРС ГАЛИС

(перед выходом из церкви).

ев зеркрпагус анванд Кум паhеа и хахахутеан: Амэн:

и патранац нора, и хорhрдоц нора, и гнациц нора, и чар камац нора,

и чар hрештакац нора, и чар паштонеиц нора, и чар камарарац нора,

ев hаменайн чар зорутене нора, hражарелов hражаримк.

и обольщений его, и всех мыслей его, и от всех путей его, и от злой воли его,

и от злых ангелов его, и от злых служителей его, и от злых приспешников его,

и от всей злой силы его, отрицая отрекаемся.

– Орhнеал э hарутюнн Кристоси.

– Благословенно воскресение Христово.

МАХТАНК СУРБ hОГИ АСТЦУН

анчар зорутюн, аhех мецутюн.

Анбав бнутюн. Луйс Луйсиц,

Воги Барцреали, паткер анпопох,

парз, анзннели. Арарич hогинери,

стехцох марминнери, анун паштели,

чшмарит, бари, анехцанели.

hОр hэт эакиц ев Тер болори,

ахачум енк, аhа эндунир Кез

даванохнерис еркрпагутюнн и hачутюн Кез.

ГОСПОДУ СВЯТОМУ ДУХУ

Несказанная мощь! Грозное величие!

Свет от Света! Дух Всевышнего!

Лик неизменный, явный, несозерцаемый.

Творец душ! Создатель тел!.

Имя восславляемое, истинное, чистое!

Сосуществующий с Отцом и Господь всех,

молим Тебя, вот, прими поклонение

верящих в Тебя в усладу Тебе!

Спасибо за тёплые слова.

Всё, что не понятно Вы спросите и мы постараемся перевести.

– Орhнеал э hайтнутюнн Кристоси.

– Благословенно воскресение Христово.

Кристос цнав ев hайтнецав.

– Благословенно явление Христа.

Вероисповедание: Ортодокс (дохалкидонское православие)

Из: Баку, Азербайджан

Радуйся, Мария .. (Аве, Мария)

Вероисповедание: Ортодокс (дохалкидонское православие)

И армяно-католиков здесь нет, пока, по крайней мере.

Из: Баку, Азербайджан

так как же Розарий без "Радуйся, Мария" ?

Вероисповедание: Ортодокс (дохалкидонское православие)

Вот именно "армяно-католического". Мы не они.

Из: Баку, Азербайджан

а можете помочь мне найти на арм. языке Аве, Мария?

Армянские молитвы для русскоязычных

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ, ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։ ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ, ԵՂԻՑԻ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։ ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։ ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ, ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։ ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ, ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։ ԶԻ ՔՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

hАйр мэр, вор hэркинс ес, сурп ехици анун Ко, екесцэ аркаютюн Ко, ехицин камк Ко ворпэс hэркинс ев hэркри, ызhац мэр анапазорт тур мэз айсор, ев тох мэз ызпартис мэр, ворпэс ев мэк тохумк мэроц партапанaц, ев ми танир змез и порцутюн, айл пркя змез и чарэн, зи Ко э аркаютюн, ев зорутюн ев парк, hавитянс, Амэн.

ОТЧЕ НАШ. ТЕРУНАКАН АХОТК. (на армянском языке). ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ, ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։ ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ, ԵՂԻՑԻ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։ ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։ ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ, ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։ ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ, ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։ ԶԻ ՔՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։ hАйр мэр, вор hэркинс ес, сурп ехици анун Ко, екесцэ аркаютюн Ко, ехицин камк Ко ворпэс hэркинс ев hэркри, ызhац мэр анапазорт тур мэз айсор, ев тох мэз ызпартис мэр, ворпэс ев мэк тохумк мэроц партапанaц, ев ми танир змез и порцутюн, айл пркя змез и чарэн, зи Ко э аркаютюн, ев зорутюн ев парк, hавитянс, Амэн.

Молитва “Отче наш” на армянском языке (с подстрочной транскрипцией и переводом)

 • Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի Անուն Քո: – Һайр мєр, вор ħ/єркiнəс єс, сурб еғици Анун Кħо.
 • Отец наш, что в небесах есть, святым да_будет Имя Твое.

Եկեսցե Արքայութիւն Քո:

Екєсцє Аркħайутħюн Кħо. да_Придет Царство Твое.

Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս՝ եւ յերկրի:

Еғицин камкħ Кħо ворпєс ħ/єркiнəс ев ħ/єркрi. да_Будет воля Твоя как на небесах и на земле.

Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր:

əЗ/hац мєр hанапазорд тур мєз айсор. Хлеб наш ежедневный дай нам сегодня.

Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Ев тħоғ мєз əз/партис мєр, ворпєс ев мєкħ тħоғумкħ мєроц партапанац.

И оставь нам долги наши, как и мы оставляем нашим должникам.

Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէն: Ев мi танир əз/мєз i пħордзутħюн, айл пħəркя з/мєз i чарєн.

И не веди нас в испытание, но спаси нас от злого.

Զի Քո է Արքայութիւն եւ զորութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամէն: Зи Кħо є Аркħайутħюн ев зорутħюн ев пħарркħ ħавiтянəс. Амєн. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Ամէն հայի սրտից բխած՝ Լսիր այս ձայնն, ո՜վ Աստուած,

Երկար կեանք տուր Հայրապետին,

Երկար օրեր` հայոց Հօր:

Տէր, անսասան պահիր Դու միշտ

Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ:

Амэн hайи сэ’ртиц бэ’хац: Лэ’сир айс дзайнн, ов Аствац! Еркар кянq тур hайрапетин, Еркар орер hайоц hор. Тэр, ансасан паhир Ду мишт, Qо иск hимнац Майр Аtор.

Каждого армянина из сердца исходит: Услышь этот глас, о Бог!

Долгую жизнь дай Патриарху,

Долгие дни армян Отцу. Господь, незыблемым храни Ты всегда Тобой же основанный Мать Престол.

(т.е. Первопрестольный Св. Эчмиадзин).

(на армянском языке): Сурб Астватс, Сурб ев ор, Сурб ев Анмаh, вор хачетсар васн мэр.

(на русском языке): Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Уповая на неизречённое милосердие Бога, мы грешными устами позволяем себе называть Его; Святым – потому что в нём нет никакого недостатка и греха, Крепким – так как Он всемогущ, Безсмертным – потому что Он вечен. ААЦ добавляет в зависимости от дняраспятый за нас. или “вор харяв и мерелоц” “из мертвых воскресший”

Примечание: Трисвятое в греко-славянских Церквах поется ко Святой Троице, тогда как в ААЦ только к Иисусу Христу. на что указывает “распятый за нас” или “воскресший из мертвых”. схожесть первых слов молитвы приводила не раз к неверному мнению и обвинению ААЦ в том, что этим добавлением она выражает идею о страдании на кресте всей Св. Троицы, то есть исповедует теопасхитскую ересь.

“Отвергая это обвинение, отцы Армянской Церкви (Матусага в VII в., Хосровик в VIII в., Нерсес Шнорали в XII в.) объясняли, что в Трисвятой песни Армянская Церковь обращается только ко второму Лицу Св. Троицы – Сыну, Который и был распят на кресте. “Конечно, если бы мы, армяне, Трисвятое пение сие воспевали к Трисвятой Троице, то злое и глубочайшее было бы заблуждение прибавлять слово “распятый”. Но мы к одному Лицу Сына поем сию песнь и ради величайших благодеяний.” епископ Езник Петросян “Армянская Апостольская Церковь” часть 3, глава 2, подглава 4.

МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ. (молитва из Жамагира).

Qo ardjev enq @nknum, Surb Astvacacin, Ev aghachum anarat Kuysid Barekhosir mer andzanc hamar Ev aghachir Miacin Vordut, phrkel mez phordzutyunic ev mer bolor vtangneric.

АХОТК СУРБ АСТВАЦАЦНИН. Ко арджев енк ынкнм, Сурб Аствацацин, ев агачум анарат Куйсид барехосир мер андзанц амар ев агачир Миацин Вордут пркел мез порцутиуниц ев мер болор втангнериц.

Пред Тобой преклоняемся, Пресвятая Богородица, Тебе молимся, Пречистая Дева, замолви слово и помолись за нас Сыну Твоему Единородному, чтоб избавил нас от искушения и грозящих нам бед.

иеромонах FR.GHEVOND. материал подготовили – “АрКо”.

АХОТК ЕРЕХАНЕРИ. Ов мец Аствац, Вор твел эс мез бари hайр ев сирох майр, тур мез шнорк, аненк ахотк, линенк анhог, апренк хелок, паркешт у hез ев сиренк Кэз. Амэн.

ДЕТСКАЯ МОЛИТВА. О великий Господь, даровавший нам доброго отца и любящую мать. Даруй нам благодать творить молитву, не быть бездушными, жить послушными и покорными и любить Тебя. Аминь.

СИМВОЛ ВЕРЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Символ веры – это молитва, в которой кратко и точно изложены важнейшие истины христианской веры. Каждый православный христианин должен верить так, как учит Символ веры. Символ веры следует знать на память и читать с утренними молитвами. Символ веры, который мы будем здесь объяснять, составлен отцами Первого и Второго Вселенских Соборов. На Первом Вселенском Соборе были написаны первые семь членов Символа, на Втором – остальные пять. Первый Вселенский Собор состоялся в городе Никее в 325-ом г. после Рождества Христова для утверждения апостольского учения о Сыне Божием и против неправильного учения Ария. Арий учил, что Сын Божий создан Богом Отцом и не является истинным Богом. Второй Вселенский Собор состоялся в Константинополе в 381-ом г. для утверждения апостольского учения о Святом Духе против лжеучения Македония, который отвергал Божественное достоинство Духа Святого. По двум городам, где состоялись эти Вселенские соборы, Символ веры носит название Никео-Цареградского. Символ веры состоит из 12-ти членов (частей). 1-ый член говорит о Боге Отце, 2-ой по 7-ой члены говорят о Боге Сыне, 8-ой – о Боге Духе Святом, 9-ый – о Церкви, 10-ый – о крещении, 11-ый и 12-ый – о воскресении мертвых и о вечной жизни. 1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. 2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 5. И воскресшаго в третий день по Писанием. 6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. 8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10. Исповедую едино крещение во оставление грехов. 11. Чаю воскресения мертвых, 12. и жизни будущаго века. Аминь.

СИМВОЛ ВЕРЫ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ. Символ веры (Аватамк) был составлен представителями всех Церквей в 325 году, во время Первого Вселенского Собора в Никеи. Около 318 Патриархов всех Христианских Церквей присутствовало там, многие из которых до этого подвергались жесточайшим преследованиям. Все Патриархи кроме троих приняли этот Символ веры. Эти три Патриарха, которые отвергли Никейский Символ, являлись последователями арианской ереси, которые верили, что Иисус Христос есть создание и не обладает природой Бога Отца (Арианство утверждает, что Иисус Христос ниже Бога Отца). Все Православные и Католические Церкви принципиально отвергли эту ересь. 1. Веруем во единого Бог Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. 2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Бога Отца, единородного, именно от естества Отцова. 3. В Бога от Бога, в Свет от Света, в Бога истинного от Бог истинного, рожденного, а не сотворенного; единосущного Отцу, Коим сотворено все на небесах и на земле, видимое и невидимое. 4. Ради нас людей и спасения нашего ради сшедщего с небес, воплотивщегося, вочеловечивщегося, родивщегося совершенно от святой Девы Марии Духом Святым. 5. Принявщего плоть, душу, разум и все, что есть в человеке, – истинно, а не сомненно. 6. Страдавшего, распятого, погребенного, на третий день воскресшего, вознесшегося на небеса в том же теле, воссевшего одесную Отца. 7. Грядущего в том же теле и во славе Отца судить живых и мертвых; Его же Царству не будет конца. 8. Веруем и в Духа Святого, несотворенного и совершенного, глаголавщего в Законе, Пророках и Евангелиях. Сошедщего на Иордан, проповедавщего Посланного и обитавщего в святых. 9. Веруем и во едину Соборную Апостольскую Святую Церковь. В одно крещение, в покаяние, очищение и отпущения грехов; В воскресение мертвых; в вечный суд душ и тел; В царство Небесное и в жизнь вечную.

ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И КРЕЩЕНИЯ 6 ЯНВАРЯ. (“СУРБ ЦНУНД”).

Праздник Рождества Христова Армянская Церковь отмечает 6 января (по старому стилю 19 января) одновременно с Крещением под общим названием Богоявления. Другие же исторические Церкви празднуют Рождество Христово 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января. В древней Церкви с конца III века 6 января отмечался праздник Богоявления. который объединял Рождество и Крещение. В Риме начиная с 336 года праздник Рождества стал отмечаться 25 декабря. В этот день язычники чествовали непобедимого Бога Солнца (Natalis Solis Invicti), то есть победу света над тьмой, преобладание дня над ночью. Этому языческому празднику христиане Рима противопоставили великий праздник Рождества Солнца Справедливости, Рождества Христова. Вскоре повсюду на Западе Рождество стало отмечаться 25 декабря. Это нововведение постепенно распространилось и на Востоке. Так, с 376 года Рождество стало праздноваться 25 декабря в Антиохии (PG 49, 353), с 433 г. – в Александрии (PG 77, 1433), с 549 г. – в Иерусалиме (PG 88, 197) и т.д. Итак, все Церкви стали отмечать Рождество 25 декабря, а Крещение – 6 января. Только Армянская Церковь сохранила древний обычай празднования Рождества Христова и Крещения в один день – 6 января. Датой празднования Рождества Христова определяются даты и других праздников, связанных с Рождением Христа: Обрезание Господнена восьмой день после Рождества. 13/26 янв. (в Православной Церкви – 1/14 янв.), Сретениеспустя 40 дней после Рождества, 14/27 фев. (в Православной Церкви – 2/15 фев.), Благовещениеза 9 месяцев до Рождества Христова, 7/20 апр. (в Православной Церкви – 25 марта/7 апр.).

ВОХДЖУЙН СУРБ ЦННДЯН. – Кристос цнав ев hайтнецав. – Орhнеал э hайтнутюнн Кристоси.

 • Христос родился и явился.
 • Благословенно явление Христово.

Крещение. Крещение есть таинство, в котором верующий освобождается от грехов, возрождается Духом Святым, становится христианином и удостаивается усыновления Божьего. “Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие” (Ин. 3,5). Обряд крещения может совершаться двумя способами: 1). При троекратном погружении тела в воду (для младенцев), прежде освященную крестным знамением и св. миром, и 2). При троекратном излиянии освященной воды на голову крещаемого и омовении лица и частей тела (для взрослых). Обряд сопровождается следующими словами священника: “Сей раб Божий (имярек), пришедый от младенчества ко крещению, крещается во имя Отца и Сына и Святого Духа и, искупясь кровью Христовою от рабства грехов, приемлет усыновление Отца Небесного; воеже быти сонаследником Христу и храмом Святаго Духа”. В Символе Веры повелевается признавать крещение едино. Оно не повторяется, потому что оно есть духовное рождение: человек рождается единожды, потому и крестится единожды. Армянская Церковь считает действительным крещение тех Церквей, которые исповедуют Св. Троицу и совершают крещение во имя Отца и Сына и Св. Духа. Если верующий, крестившись в Православной, Католической или в другой Церкви, выражает желание стать чадом Армянской Церкви, второго крещения не требуется. При крещении должен быть восприемник (крестный отец) для того, чтобы поручиться перед Церковью за веру крещаемого и по крещении принять его под свое попечение для утверждения его в вере. Крещение должно совершаться в церкви. Но в тех местах, где церкви нет, или в случае, если крещаемый болен и есть опасность смертельного исхода, крещение разрешается совершать дома или в ином подобающем месте. Крещение есть первое таинство: некрещеный не может быть приобщен к другим таинствам. Одновременно с крещением совершаются таинства миропомазания и первого причащения.

МКPТУТЕАН ЖАМАНАК. Каhанан hарцнум э кнкаhорн: – Ерехайс зинч хндре?

Кнкаhайр патасханум э: – hАватк, hуйс, сэр ев мкртутюн. Мкртил ев ардаранал, србил и мехац азатил и дивац, ев цараел Астуцо.

ВО ВРЕМЯ КРЕЩЕНИЯ. Священник спрашивает крестного отца: – Чего просит ребёнок?

Крестный отец отвечает: – Веры, надежды, любви и Крещения. Крещения и справедливости, очищения от грехов, освобождения от бесов и служения Богу.

ПАСХА. Великий Пост это время исправления, духовного и телесного подвига, а Пасха это православное торжество, торжество правой веры.

История. Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главное событие года для всех христиан и самый большой христианский праздник. Слово “Пасха” пришло к нам из греческого языка и означает “прехождение”, “избавление”. В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Каноны. Задолго до полуночи верующие, в светлых одеждах, стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающего Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются во весь светлейший сан. Перед самою полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, ходившим зело рано ко гробу, обходят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с возженными свечами, выражая тем духовную радость Светоносного Праздника.

ВОХДЖУЙН СУРБ ЗАТИКИ. – Кристос hареав и мерелоц. – Орhнеал э hарутюнн Кристоси.

ПРИВЕТСТВИЕ В СВЯТУЮ ПАСХУ. – Христос воскрес из мертвых. – Благословенно воскресение Христово.

СВЯТАЯ ЛИТУРГИЯ. Патараг (Литургия) означает жертва, дар, приношение. Литургия является выражением вечной любви Бога по отношению к своему творению, венцу Своего творения — человеку, все являются причастниками этой любви и Церковь Торжествующая (усопшие), и Церковь Воинствующая (живые). Литургия есть самое важное Богослужение, во время которого совершается Святое Таинство Причащения (Евхаристии), установленное Господом нашим Иисусом Христом в четверг вечером, накануне крестных Его страданий. Умывши ноги Своим апостолам для показания им примера смирения, Господь воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его, преломил и дал апостолам, говоря: «примите, ядите: сие есть Тело Мое, за вас ломимое»; потом Он взял чашу с виноградным вином, также благословил ее и подал апостолам, говоря: «пейте из нее все: ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»; причастив их, Господь дал заповедь всегда совершать это Таинство: «сие творите в Мое воспоминание» (Мф. 26:26–28; Лк. 22:19; 1Кор.11:24). Господь даровал нам великое Таинство, в котором Он Сам Себя приносит в Жертву Отцу, и Отец во Святом Духе приносит Сына верующим, чтобы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10:10). При совершении святой литургии используются просфора, приготовленная из пресного хлеба, и чистое вино. Причастие дается верующим в виде частицы просфоры, обмоченной в вине. Для одной литургии преломляется только одна просфора. Священник в один день может совершать одну литургию, а также на одном алтаре в день может совершаться только одна литургия В святом Таинстве участвуют не только народ и духовенство, но и таинственно присутствует Святая Троица, Пресвятая Богородица, ангелы и святые. Те, кто не приступают ко святому причащению, могут и должны участвовать в литургии молитвой, верой и особенно непрестанным воспоминанием Господа нашего Иисуса Христа. Во время литургии небесное духовенство соучаствует с земным. Христианин, участвуя в этом Таинстве и достойно вкушая освященные Дары (Тело и Кровь Христовы) соединяется с Богом. Вообще литургия содержит в себе таинство вочеловечения Христа и Его спасительное домостроительство, начиная от Рождения до Вознесения и Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа), которое во время совершения литургии овеществляется символическими действиями, чтением Священного Писания, исполнениями псалмов и шараканов, наставлениями, проповедями и молитвами. В настоящее время наша литургия, состоит из четырех основных частей. 1. Приготовление, которое происходит в ризнице Церкви, где служащий священник облачается в священные ризы с произнесением особых молитв. Затем перед алтарем священник омывает руки, исповедуется, получает отпущение грехов и восходит на алтарь к Святому Престолу. Эта часть литургии заканчивается Крестным Ходом. 2. Литургия Младенцев (некрещеных, оглашенных) начинается после Крестного Хода, когда священник вновь восходит на алтарь и длится до тех пор, пока дьякон не возглашает: «Никто из младенцев (оглашенных), никто из маловерных и никто из кающихся и неочищенных да не приблизится к сему Божественному Таинству». 3. Литургия Верных начинается, когда Святые Дары (хлеб и вино) переносятся с жертвенника на алтарь и действием Святого Духа, и молитвами священника освящаются. Затем верующие под видом хлеба и вина причащаются истинного Тела и Крови Христа. 4. Отпуст. После благодарственных молитв и последнего благословения, священник произносит отпуст — краткую молитву, которой оканчивается богослужение. Отпуст содержит краткое прошение о милости Божьей. По окончании литургии непричастившимся раздается мас (антидор) — части освященного тонкого пресного хлеба. Мас раздается, с одной стороны, в воспоминание о вечери любви, которая в древности совершалась после Божественной литургии, а с другой стороны, чтобы непричастившихся прихожан не оставить беспричастными Божественной трапезы и благословения. С течением времени текст литургии и обряд подвергались изменению и развитию. В частности в апостольский период текстов Литургии не было и большинство произносились без подготовки. До IV в. порядок совершения литургии передавался из уст в уста, преимущественно епископами и лишь впоследствии евхаристические молитвы были записаны. В этот период известны литургии Иерусалимского, Антиохийского и Александрийского типа. А древнейший текст литургии приписывается первому епископу Иерусалима Брату Господню Иакову. Одновременно с расширением и укреплением Церкви, возникла необходимость объединить различные версии литургии, чтобы все Соборные Церкви совершали службу одним единым чином. Эта задача нашла решение в IV в., когда Св. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, составил чинопоследование литургии, согласно апостольскому преданию. До V в. Армянская Церковь применяла то чинопоследование литургии, которую принес из Кесари Св. Григорий Просветитель. Начиная с V в. наша Церковь начала применять также Литургию Св. Василия Великого. В дальнейшем произошли добавления из Литургии Св. Григория Назианзина и Св. Иоанна Златоуста. В Х в. наша Литургия приобрела более завершенный вид. В деле обогащения армянской Литургии свой вклад внесли наши святые отцы: Григорий Просветитель, Саак Партев, Ован Мандакуни, Григор Нарекаци, Нерсес Шнорали и другие. Эта работа продолжалась до XVII в., в результате которой, мы сегодня имеем полное чинопоследование литургии. На протяжении веков, претерпевая изменения и дополнения, в своем исполнении на армянском языке, с особым характером ритуалов и самобытными армянскими песнопениями литургия превратилась в национальное достояние.

ВОХДЖУЙН СУРБ ПАТАРАГИ. – Вохджуйн тук мимеанц: – Кристос и медж мер hайтнецав.

ПРИВЕТСТВИЕ ВО ВРЕМЯ СВЯТОЙ ЛИТУРГИИ. – Христос явился среди нас. – Благословенно явление Христа.

МАС БАШХЕЛУ ПАhИН. Мас башхохн асум э: – Масн ев бажин ехици Сурб Патарагис.

Мас стацохн асум э: – Бажин им Аствац hавитеан.

Раздающий говорит: – Да будет Святой Литургии частица и доля.

Получающий Дары отвечает: – Вечный Господь доля моя. материал пдготовили – “Аr&Ко”.

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26–28).

Любовь Бога к Своим детям гораздо сильнее материнской любви: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя», — говорит Господь (Ис. 49:15).

Mать ребенка кормит молоком свое дитя, чтобы оно росло здоровым, питая его своей плотью и кровью. Спаситель мира Иисус Христос таинственным образом также окормляет верующих в Него и рожденных от Духа, Своею Плотью и Кровью. Эта небесная пища дарит человеку здоровье вечности, как говорит апостол Петр: «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь» (1 Пет. 2:2–3).

Господь наш Иисус говорит: «истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие» (Ин. 6:53–55).

С первого взгляда эти слова Иисуса могут показаться чересчур суровыми. И действительно, как свидетельствует Евангелие (Ин. 6:53–64), многие соблазнившись отступили от Него, не поняв смысл этих слов. Однако задумаемся на мгновение, для чего же пришел Иисус в мир, если не для того, чтобы дать миру жизнь? И как спасется мир, если не жертвой Христа? А как же мы можем следовать за Христом, не будучи участниками Его жертвы? Христос учит, что обычный хлеб мы едим для того, чтобы жила наша плоть, а хлебом духовным поддерживается как наша физическая жизнедеятельность так и жизнь духовная, ведущая в жизнь вечную. Поскольку крещение — это духовное рождение человека, святая Литургия (арм. патараг) призвана окормлять верующих хлебом духовным посредством Причащения (арм. hахортутюн). Любящие друг друга люди, чтобы выразить свои чувства, встречаясь, накрывают столы с обильной пищей, время от времени дарят друг другу подарки. Иисус возлюбил нас сильнее, возлюбил так, что отдал Самого Себя, Свою Плоть и Кровь, вкушение которой стало для нас дорогой в жизнь вечную.

Иисус Христос в своих проповедях по разным поводам упоминал о том, что Он есть истинная пища и питие (Ин. 6:32–35). Эти слова были особо подчеркнуты во время последней вечери. Сидевший за столом вместе с двенадцатью апостолами Иисус, взяв пресный (бесквасный) хлеб, благословил, дал апостолам и сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». Затем взял чашу с неразбавленным (чистым) вином и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». После этого сказал: «сие творите в Мое воспоминание» (Мф.26:26–29, Лк. 22:19).

Таинство причастия, установленное Иисусом Христом во время последней вечери, неописуемым образом приближает нас к Богу в нашей земной жизни. Вплоть до того, что причащаясь, мы воистину принимаем Его внутрь себя. Великий грех, когда не стремишься всем сердцем к Богу, отлепляешься или отдаляешься от Него. И в человеке живет только одна болезнь, которая суть — отсутствие чистоты, святости, т.е. отсутствие союза с тем единственным, Кто Свят. Эти болезни и были исцелены на последней вечере.

Причастие — это важнейший шаг в нашей жизни, когда мы вплотную соединяемся с Богом. Нет, мы не видим Его, своими руками не осязаем, однако через уста принимаем Его вовнутрь себя. Когда мы ощущаем Его внутри всего нашего существа, одновременно получаем способность видеть Его, осязать, и жить Его любовью.

Иногда, чувствуя необходимость причаститься, мы не придаем значения пути, через который нужно пройти, прежде, чем приблизиться к этому святому таинству.

Первым необходимым условием, которое Церковь ставит перед желающим принять причастие, это быть крещеным и исповедовать православное учение. Знание исповедания веры является очень важным обстоятельством, поскольку в случае отсутствия такового, человек не в состоянии постичь того, что он вкушает: обычные хлеб и вино, или Плоть и Кровь Христову. Во время причастия звучит следующий отрывок из исповедания веры: «Скажите: согрешили перед Богом; верим в Отца Святого, Бога истинного, верим в Сына Святого, Бога истинного, верим и в Духа Святого, Бога истинного. Сие есть Тело и Кровь Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа живое и животворящее, да будет нам во искупление и отпущение грехов наших. Исповедуем и веруем» (Литургия).

Вторым важным условием приятия причастия является духовное очищение. Апостол Павел дает нам следующее наставление: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и не мало умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1 Кор. 11:27–32).

Когда мы принимаем гостей у себя дома, то стараемся, чтобы в доме было чисто. Готовясь же принять Бога внутрь самих себя, мы тем более должны очиститься, и не только телом, но в особенности духом. Поэтому перед причащением нам необходимо исследовать самих себя, раскаяться в наших ошибках, исповедаться перед Богом и Его служителем — священником. В этот день нужно быть чистым и физически. Поэтому в день причастия нам повелевается не есть никакую пищу до самого причастия.

Иногда мы чувствуем себя недостойными подойти к причастию. Иногда же подходим к этому святому таинству без исследования себя. Конечно, в обоих случаях это нам вредит и вводит в заблуждение. Решение этой проблемы предлагает нам отец Овнан Мандакуни, в своем назидании: «Когда твой помысел не свидетельствует о твоей святости (чистоте), то приобщение к святому таинству противно воле Божией, а если твоя мысль свидетельствует о твоей святости (чистоте), то приобщение твое согласно с волей Божией; если же подходишь (к таинству) с нечистой совестью, знай, что осуждаешься, будучи беззаконнее всех беззаконников, потому что это большее беззаконие, чем злодеяние убийц, проливающих кровь. Если человек убивает человека, называется человекоубийцей, а кто недостойно причащается Тела Господня, тот богоубийца, ибо сызнова распинает Сына Божия».

Смысл, сущность и радость жизни не в еде, а в общении с Богом. Именно с такой мыслью должны мы подходить к святому таинству. И чтобы наше приобщение к Богу было более действенным, напомним те важнейшие условия, исполнив которые, мы можем причаститься. Прежде всего:

1. Необходимо быть крещенным, а также иметь православное вероисповедание. 2. До причащения запрещается принимать какую-либо пищу. 3. До самого момента приобщения к Богу, вплоть до начала Литургии, поощряется самосозерцанием исследовать себя, прежде чем приять решение причащаться или нет. 4. Причащение не увенчается оправданием, если верующий прежде не исследовал себя и не был обличен. 5. Наилучшим способом восстановления разорванной по причине греха связи между Богом и человеком является Святое причастие. Однако чтобы эта связь была восстановлена, необходимы раскаяние, боль за совершенные грехи, а также их исповедание.

Каждый раз во время причастия нам слышен мягкий и нежный голос Иисуса Христа: «Я есть твоя пища, дабы ты не уподоблял Меня себе, но сам уподобился бы Мне».

hАХОРДУТЮН СТАНАЛУ ЖАМАНАК.

hАватацялн асум э: – Меха Астуцо. Каhанан патасханум э: – Са ехици кез и кавутюн ев и тохутюн мехац коц. * ВО ВРЕМЯ ПРИЧАСТИЯ.

Причащающийся говорит: – Господи помилуй. Священник отвечает: – Да будет сие в очищение и прощение грехов твоих.

АХОТК ЧАНАПАР ГНАЛУЦ АРАЧ.

Тэр, ухhеа згнацс мер и чанапарс хахахутеан. Тэр уххеа ев арачнордеа hогвоц мероц ев аменайн hаватацелоц – гнал и чанапарс хахахутеан ев и кеанс ардарутеан ев и кеанс hавитениц. Амэн.

Господи, исправь пути наши, дабы идти дорогой мирной, Господи, управь и предводительствуй души наши и всех верующих идти дорогой мира и справедливости жизни к вечному бытию. Аминь.

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ. Крестнoe Знамение означает веру христиан в то, что на Кресте Спасителем было совершено примирение людей с Богом, что Крестом Христовым сокрушена сила дьявола и что по ходатайству Христа мы получим просимое. Христиане верят, что Крестное Знамение избавляет их от дьявольских сил, которые ужасаются Креста Христова. Армяне осеняют себя троеперстным Крестным Знамением, складывая три первых пальца правой руки щепотью, два других пальца прикладывая к ладони. Правую руку со сложенными пальцами прикладывают сначала к челу, произнося: “Во имя Отца”, затем несколько ниже груди: “И Сына”, далее к левой стороне груди, произнося: “И Духа”, а затем на правую сторону груди, со словами: “Святого”. В подтверждение же истинности всего этого, прикладывая ладонь к груди, произносят: “Аминь!”

(на армянском языке): hанун hор ев Вортво, ев hоквуйн Српо, Амэн.

(на русском языке): Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

ПОЧЕМУ АРМЯНЕ ОСЕНЯЮТ СЕБЯ КРЕСТНЫМ ЗНАМЕНИЕМ СЛЕВA НА ПРАВО, А ПРАВОСЛАВНЫЕ – СПРАВA НА ЛЕВО ?

(напиши свою версию или чуть позже прочитай нашу). материал подготовили – “Аr&Ко”.

ԱՂՈԹՔ ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ. Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար: Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը քո սուրբ անվան համար: Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին: Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից: Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն:

АХОТК НЕХУТЕАН ЖАМАНАК. Огнеа мез, Тэр, огнеа мез, Аствац Пркич мер, васн меци парац анванд Ко Тэр, пркеа змез ев кавя змехс мер васн анван Ко Србо. Парспял паhеа зар и Кез запавинял ев зhусацял жоховурдс Ко ынд hованеав сурб ев патвакан хачивд Ко и хахахутян. Пркеа hеревели ев hанеревуйт тшнамвуйн. Аржанавореа гоhутеамб параворел зКез ынд hОр ев ынд Србо hОгвуйд, айжм ев мишт ев hавитянс hавитениц. Амэн.

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ. Помоги нам, Господь, помоги нам, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего, Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего Святого. Во здравии сохрани перед Собой уповающийся и надеющийся народ Твой под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире. Упоси нас от видимых и невидимых врагов. Удостой с благодарностью Славить Тебя с Отцом и Духом Святым. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. иеромонах FR.GHEVOND. материал подготовили – “Аr&Ко”.

ԱՂՈԹՔ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ. Ե՛կ, Տե՛ր, տեսության հիվանդացած հոգուս, դիր Քո ձեռքն իմ վրա և բժշկիր՝ ասելով: «Զորացի՛ր, վերցրո՛ւ քո մահիճը և գնա կյանքի արդարության տանող ճանապարհով»: ————————————————————- Տեր Աստված մեր, փարատիր ցավերն ու բժշկիր հիվանդությունները Քո ժողովրդից, և ամենահաղթ խաչիդ նշանով բոլորին կատարյալ առողջություն շնորհիր, որով մարդկության տկարությունը կրեցիր և դատապարտեցիր մեր կյանքի ու փրկության թշնամուն: Դու ես մեր կյանքն ու փրկությունը, բարերար և բազումողորմ Աստված, և միայն Դու կարող ես ներել մեր մեղքերը, հեռացնել ախտերն ու հիվանդությունները մեր միջից: Բարիքներ պարգևող, Քեզ են հայտնի մեր կարիքները, առատ ողորմությունդ պարգևիր Քո արարածներից յուրաքանչյուրին ըստ իր կարիքի, որոնց միջոցով միշտ թող գովվի Ամենասուրբ Երրորդությունդ, այժմ, միշտ և հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն:

АХОТК hИВАНДУТЯН ЖАМАНАК. Ек, Тэр, и тесутьюн hивандацеал hогво имо, дир дзерн Ко и вера им, ев бжшкеа, аселов: “Зорацир, ар змаhичс Ко ев ерт и чанапарн кенац ардарутеан”: Амэн:

МОЛИТВА ПРИ БОЛЕЗНИ. Явись, Господь, узреть болезнь души моей, возложи длань Свою на меня и исцели, говоря: «Укрепись, возьми постель свою и иди путем справедливости». ————————————————————- Рассей боли и исцели раба Твоего, Господь Бог наш, совершенное здоровье даруй всем знамением всепобеждающего Креста Твоего, которым ты взял немощь рода людского и осудил врага жизни и спасения нашего. Ты есть жизнь и спасение наше, благодетельный и всемилостивый Бог, лишь Ты можешь отпустить болезнь в нас, Которому известны нужды, потребные нам. Даритель благодетельный, даруй щедрую милость Твою созданиям Твоим по потребности каждого, которые ежедневно прославляя, восхваляют Святую Троицу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

иеромонах FR.GHEVOND. материал подготовили – “Аr&Ко”.

ԱՂՈԹՔ ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՏԱՆԳԻ ԺԱՄԱՆԱԿ. Արարածներին խնամող Աստված, Քո խաչի նշանով պահիր հոգիս ու մարմինս մեղսալից պատրանքներից, դիվային փորձություններից և մարդկանց անիրավություններից, հոգու և մարմնի դեմ ուղղված ամեն տեսակ վտանգներից: Տե՛ր, ողորմիր Քո արարածներին և ինձ՝ մեղավորիս:

АХОТК АНhАНГСТУТЯН ЕВ ВТАНГИ ДЕПКУМ. Хнамох арарацоц, паhеа ншанав Хачи Ко зhоги ев змармин им и патранац мехац, и пордзутеанц дивац ев и мардоц аниравац, ев hаменайн втангиц hогво ев мармно, ев вохормеа Ко арарацоц ев индз, базмамехис.

МОЛИТВА ПРИ БЕСПОКОЙСТВИИ И ОПАСНОСТИ. Хранитель творений, знамением Креста Твоего сохрани душу и тело мое от грехов, соблазнов и против искушений и людей беззаконных и от всякой порчи души и тела и помилуй творения Твои и меня, многогрешнего.

иеромонах FR.GHEVOND. материал подготовили – “Аr&Ко”.

ԽԱՉԻՆ ԱՊԱՎԻՆԵԼՈՒ ԱՂՈԹՔ.

Երբ լուսավոր ամպերի վրա երևաս Հոր փառքով, Քո խաչը մեզ ապավեն թող լինի, Տե՛ր Հիսուս: Այն ժամանակ մենք՝ Քեզ ապավինածներս, չենք ամաչի, այլ Քո մեծ զորությամբ, որպես լույսի որդիներ, կբերկրենք Քո աջ կողմում:

АХОТК АПАВИНУТЮН ХАЧИН.

Хач Ко ехици мез апавен, Тэр hИсус, hоржам еревис парок hОр ынд ампс лусaворс. hАйнжам мек ми амaчесцук hусацеалкс и Кез, айл зорутеамб Ков мецав беркресцук ынд аджме Кумме, ворпес зордис лусо ев вордис твнджеан.

МОЛИТВА УПОВАНИЕ НА КРЕСТ.

Господь Иисус, Крест Твой да будет нам опорою в час, когда явишься во славе Отца на облаках небесных. В час тот да не устыдимся надеждою на Тебя, силою Твоею великою проведи пред Тобою, ибо Ты есть Сын Света и Господин Дня.

иеромонах FR.GHEVOND. материал подготовили – “Аr&Ко”.

ԱՂՈԹՔ ՃԱՇԻՑ ԱՌԱՋ. Հոգևոր օրհնությամբ օրհնի՛ր, Քրիստոս Աստված մեր, Քո ծառաների կերակուրներն ու ըմպելիները, նաև հոգու և մարմնի առողջություն շնորհիր, որպեսզի, պարկեշտությամբ վայելելով այս մարմնավոր բարիքները, Քո բոլոր սրբերի հետ հաղորդակից լինենք անանց բարիքներիդ և երկնքի արքայությանդ: Եվ գոհությամբ փառավորենք Քեզ Հոր և Ամենասուրբ Հոգուդ հետ, այժմ, միշտ և հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն: Այս աղոթքից հետո ասվում է տերունական աղոթքը, որից հետո. Խաղաղությամբ ճաշակենք կերակուրներն այս, որ պարգևվել են մեզ Տիրոջից: Օրհնյալ է Տերն Իր պարգևներով։ Ամեն:

АХОТК ЧАШИЦ АРАЧ. Чашакесцук хахахутеамб зкеракурс, вор патрастеал э мез и Тэарне, орhнеал э Тэр и паргевс Юр. Амэн.

МОЛИТВА ПЕРЕД ЕДОЙ. Вкусим с миром пищу, приготовленную нам от Бога. Благословен Господи в дарах Своих. Аминь.

ԱՂՈԹՔ ՃԱՇԻՑ ՀԵՏՈ. Պետք է սկսել տերնունական աղոթքով և հետո շարունակել այսպես. Փառք Քեզ, Տե՛ր, փառք Քեզ, փառքի՛ Թագավոր, որ մեզ ուրախության կերակուր տվեցիր, և մեր սրտերը Քո ամենաբավ ողորմության լիությամբ լցրեցիր: Այժմ նաև Քո Սուրբ Հոգով լցրու մեզ, որպեսզի Քո առջև հաճելի լինենք Քեզ և ոչ՝ ամոթահար, քանզի Դու գալիս և հատուցում ես յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի: Եվ Քեզ է վայելում փառքն, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ, միշտ և հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն: Թող մեր Քրիստոս Աստվածն այս սեղանի լիությունն անպակաս դարձնի, որ մեզ կերակրեց ու լիացրեց, Նրան փառք հավիտյանս։ Ամեն: կամ Փառք տիեզերքը Կերակրողին, որ մեզ կերակրեց ու լիացրեց, Նրան փառք հավիտյանս։ Ամեն:

АХОТК ЧАШИЦ hЭТО. Злиутюн и вера сехануйс анhат ев аннваз арасце Кристос Аствац мер, вор змез керакреац ев лиацуйц. Нма парк hавитеанс: Амэн:

Парк керакрохин тиезерац, вор змез керакреац ев лиацуйц. Нма парк hавитеанс: Амэн:

МОЛИТВА ПОСЛЕ ЕДЫ. Надо начинать с “Отче наш”, а потом продолжить:. полноту трапезы неиссякаемой и неизбывной соделай, Господь наш Христос, что накормил, напоил нас. Ему слава во веки веков. Аминь.

Слава Кормильцу Всевышнему, накормившему и напоившему нас. Ему слава во веки веков. Аминь.

иеромонах FR.GHEVOND. материал подготовили – “Аr&Ко”.

ԱՂՈԹՔ ՔՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ. Հրեշտակ մշտարթուն, հզոր պահապան մեր, որ ամբողջ օրն այս մեզ խնամեցիր, արեգակի մայր մտնելուց դու ես մեր անստվեր լույսը: Մայր չմտնող արև պարգևիր մեզ այս գիշեր, քաղցր քուն և հանգիստ, շնորհներով լի, Աստուծո փառքի համար: Եվ պահիր մեր հոգևոր ու մարմնավոր ծնողներին։ Ամեն:

Փա՛ռք Քեզ, Տեր Աստված մեր, որ պարգևեցիր մեզ օրն այս խաղաղությամբ և բարիքով լեցուն անցկացնել: Մարդասեր Աստված, այս գիշերվա ընթացքում, որը մոտենում է, փրկիր մեղքից, ազատիր չարից և առաջնորդիր դեպի բարի գործեր: Առավոտյան օրհնություններին ու փառաբանություններին արժանի դարձրու Քո սուրբ անվանը հավատացողներին՝ պահելով խաղաղության մեջ: Տեր Աստված մեր, տուր Քո խաղաղությունն ամբողջ աշխարհին, վերացրու ցասումն ու պատուհասը Քո արարածներից: Ողորմիր մեր հայրերին ու եղբայրներին՝ ողջերին և հանգուցյալներին: Ողորմիր եկեղեցի կառուցողներին, բարերարներին, բարիքներ պարգևողներին, սպասավորներին և նրանց, ովքեր սուրբ եկեղեցու հովանու ներքո են ննջում: Տեր Աստված, օգնիր և խաղաղության մեջ պահիր քրիստոնյա թագավորներին, բարեպաշտ իշխաններին, ինչպես նաև նրանց զորքերին ու զավակներին: Տեր Աստված մեր, Քո կամքի ողորմությամբ ամբողջ ու անխռով պահիր մեր առաջնորդներին ու վանական միաբանությունները: Սուրբ և պատվական խաչիդ նշանով հալածիր երևելի և աներևույթ թշնամուն, մեր սահմաններից և մեր բնակության վայրից: Փրկիր մեզ հավիտենական հրից, որովհետև Քոնն է փառքը հավիտյանս։ ԱՄԵՆ։

МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ. Хранитель всех – Христос! Да будет Десница Твоя осенять меня и днем и ночью, находясь ли дома, идя ли в дорогу, спящего и бодрствующего, дабы никогда не содрогаться.

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. Аминь.

Человеколюбец Господь, грядущей ночью нас сохрани от грехов,

избави от лукавого и управь добрые дела мои. Аминь.

Ov metc Astvatc, Vor tvel es mez bari hair ev siroh mair, tyr mez shnorq,aprenq xeloq, anenq ahotq,chi linenq anhog: Parq Qez ev hesh ev misht qez sirenq: Amen:

иеромонах FR.GHEVOND. материал подготовили – “Аr&Ко”.

Категории
Популярные метки
Популярные темы
 • 1 Армянские молитвы для русскоязычных
 • 2 Таинство Крещения в Армянской Апостольской Церкви (полное описание таинства)
 • 3 Вопросы священникам ААЦ
 • 4 Армянская Апостольская Церковь(ААЦ) и Русская Православная Церковь(РПЦ)
 • 5 Библия (Аствацашунч)

2184 пользователей добавили 679 сообщений в 296 темах

Оценка 3.4 проголосовавших: 45
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here